Kurulduğu bölgede, dışarda doğal koşullarda yetişen her türlü sebze ve boyca küçük sayılabilen meyve bitkileri, cam ya da plastik örtü altına alınmak suretiyle, turfanda olarak yetiştirmektedir.

 

Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde, eskiden sadece doğal koşullarda ve yılın belirli zamanlarında yetişen çoğu sebze ve meyveler, artık gelişen teknolojiyle örtü altlarında, diğer bir ifade ile seralarda, daha erken zamanlarda yetiştirilir olmuştur. Bu durum, doğal olarak sebze ve meyvecilikte, verim ve kaliteyi artırmıştır.

 Serada yapılan üretimlerin   faydalarını  şöyle sıralayabiliriz:

1. Birim alandan yüksek verim alma yanında, ürünün niteliği ve kalitesi de yükseltilir.

2.Yetiştirme devresi uzatılarak, yıl içinde yetiştirilen kültür bitkisi sayısının artmasına olanak sağlar
3. Pazarda sürekli sebze bulunur

4. Tarımsal işletmelerde görülen ve mevsimlik olan işgücü kullanımı, sera ile düzenli ve sürekli olarak değerlendirilebilir. İşletmede devamlı çalışma olanağı sağlar.

5. Hem halkın geçimine hem de ihraç yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunur.

6. Seracılıkta ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin satış imkanları artar